Tez Basımı :


Tezler, bilimsel yöntemde belli bir kuramsal altyapısı olan, henüz kanıtlanmamış, fakat mevcut bilgilerle mantıksal bir çerçeveye oturtulmuş, yansız bir araştırma sonucu elde ettiği bulguları kanıtlamaya çalışılan akademik eserlerdir.

Tezler; “Beyan, Önsöz, İçindekiler, Kısaltmalar, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Abstract, Giriş, Gelişme, Sonuç” bölümlerinden oluşmaktadır.

Akademi dünyasında kabul görmüş tez yazım formunda hazırlanan tezler stadart olarak A4 (21 x 29,7 cm) ebadında, 75 – 100 gr 1. hamur kağıtlara tek yönlü olarak ve siyah beyaz olarak basılırlar. Teknik konularda hazırlanan şema veya teknik görsel gerektiren tezlerde renkli sayfalar yer alabilir.

Dış kapakta genel olarak yazım standartlarına uygun olarak düzenlenmiş, siyah beyaz baskılı, 300-350 gr kuşe, Amerikan bristol veya japon bristol kağıt kullanılır. Dış kapak takılmasında sıcak tutkal amerikan cilt veya spiral uygulamaları en yaygın mücellit çeşididir.

Modal title

Modal body text goes here.