}

Neden Mim?

Mim Reklam’da çalışma ve üretim süreçlerinin odağında koşulsuz müşteri memnuniyeti vardır. Müşterilerin istek ve beklentilerini anında, hatta onlar daha kendileri farkında bile değilken, proaktif biçimde cevaplandırabilecek çözümler, hizmetler sunmak Mim Reklam’ın kurumsallıktan anladığı en önemli tanımlama, her bir Mim Reklam çalışanının da üstlendiği en önemli görevdir.

Mim Reklam’ın kalite politikası, ürün ve hizmetlerinde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği için bütün önlemleri alan Mim Reklam’ın hedefi iş kazaları ve meslek hastalıklarını tamamıyla engelleyebilmektir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışman bir firmadan alınan hizmet ile gerekli eğitimler ve kontroller büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Mim Reklam personellerinin sağlık kontrolleri de düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Mim Reklam, iş süreçlerini yapılandırırken çevre bilinci ile hareket eder; çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarının çevreyi koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vermektedir.

Mim Reklam Giriş