Telli Dosya :


Bir akış mantığı ile arşivlenmesi gereken çok sayıda dokümanın bir arada tutulmasını sağlayan, içine konulan evrakları sabitleyen 4 mm genişliğinde 14,5 cm uzunluğunda kolay esneyebilen metalin orta bölümde yer aldığı kağıt dosyalara telli dosya denir.

Telli dosya, mahkeme dosyası olarak bilinir ve ilk akla gelen adliyeler ya da hukuk bürolarıdır. Dava hazırlıkları, mahkemeye sunulacak belgeler, üzerinde çalışma yapılacak evraklar, verilen ifadeler derken telli dosyalar üst üste dağ gibi yığılır. Cepli dosya içerisinde bunların saklanması kargaşaya neden olabilir.

Açık formu 59×33.5cm ölçüsünde olan, 3 konikli veya öne kapanan yarım kapaklı formları yaygın olarak kullanılan telli dosyalar 350-400 gr. kuşe, amerikan bristol, japon bristol kağıtlar veya bu amaçla üretilen dosyalık olarak adlandırılan kartonlara da yaygın olarak basılmaktadır.

Kurumsal prestij ve yaratılmak istenen etkiyle paralel olarak dış yüzeyleri selefon, gofre, kısmi lak, dokulu selefon uygulamaları, altın veya gümüş varak sıcak baskı ya da özel kesim teknikleriyle zenginleştirilebilir.

Modal title

Modal body text goes here.