Eğitim Dökümanları :


Eğitim, insanlara kontrollü ya da kontrolsüz biçimlerde, önemli olduğu kabul edilen bazı değerleri kazandırarak onu toplum içinde geliştirmeyi veya mükemmelliğe yaklaştırmayı amaçlayan disiplinlerin bütünü olarak ifade edilir.

Eğitim etkinlikleri denilince; klasik okul eğitiminden, meslek edindirmeyi amaçlayan kurslara, şirket içi eğitimlerden, kongre-seminer-sertifika programlarına kadar çok geniş bir skaladan bahsedebiliriz. Bu etkinliklerde, eğiticinin performansının arttırılması, adayın verilen bilgiyi kolayca özümseyebilmesi, eğitim sonunda başarıyı gösterir belgelerle yetkinlik kazandırıldığının ispatına kadar pek çok yazılı, görsel ve prestij göstergesi basılı materyal kullanılır.

Eğitimlerde kullanılan başlıca basılı materyaller; kitaplar, broşürler, katılım belgesi, teşekkür belgesi, eğitim kitapçıkları, soru bankaları, testler, not defterleri, sertifikalar, bilgilendirici posterler, cepli dosya, antetli kağıt, bloknotlar eğitimi veren kişi veya kurumu tanıtan çeşitli promosyon malzemeleri, diplomalar ve eğitim verecek kişi-kurumun ya da eğitimin konusuna göre değişiklikler gösterebilmektedir.

Modal title

Modal body text goes here.