Barkodlu Baskı :


Değişik kalınlıktaki dik çizgiler ile bunların arasında yer alan boşluklardan oluşan, ürüne özel bilgileri içeren, veri toplama işlemini çok hızlı ve otomatik hale getiren, insan hatasını sıfıra indirgeyen, verinin doğruluğunu sağlamanın anahtarıdır.

Bu barkodlu otomasyon çoğu şirket için güvenilir bir alan olmakla birlikte, her etiketteki siyah çizgi deseni ile hastanedeki hastalardan, market ürünlerinin geçişinden ve sinema biletlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

Bu kodlama sisteminde, en ince siyah çizgi 1 sayısını, en ince boşluk ise 0 sayısını belirtir. 1 sayısının yan yana çoklu kullanılmasıyla muhtelif kalınlıklarda çizgi oluşur. Aynı kullanım boşluk için de geçerlidir. En kalın çizgi 1111, en kalın boşluk 0000’ı ifade eder.

Barkod baskısı; ürün ile ilgili depolama, sayım, demirbaş, market, mağaza gibi alanlarda yapılacak işlemlerde etkin zaman tasarrufu sağladığı gibi; son kullanma tarihi, parti numarası, firma kodu, ürün kodu, ülke kodu, kontrol kodu, genel bilgiler, işlenme tarihi gibi birçok bilgiyi barındırması sayesinde de ürünün etkin takibini sağlar.

Klasik barkod uygulamalarından farklı olarak veri depolamaya yarayan barkodlama sisteminin bir farklı formu da Karekod / QR koddur. Tıpkı barkod sisteminde olduğu gibi ürüne ait çoklu bilgileri içerir. Web site tanıtımlarında link bağlantısını sağladığı gibi, alışveriş ürünleri, biletler, kartvizitler, ilaç kupürleri en yaygın kullanım yerleridir.

Barkod tanımlamaların uygulandığı bir diğer alan ise yayıncılıktır. 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından uygulanmaya başlayan “Uluslararası Standart Kitap Numarası” ISBN ve “Uluslararası Standart Seri Numarası” ISSN kodlama sistemi kitap, dergi ve benzeri basılı ürünlerin takip ve kontrolünü sağlamada kullanılır.

Modal title

Modal body text goes here.