Anket Formları :


Kitlelerin eğilimlerini, beklentilerini, bir konu üzerindeki duygu, düşünce ve yönelimlerini; dönemlik algılarının belirlenmesi için belli bir plana göre hazırlanan sorulara verilen cevapların istatistiksel olarak raporlamasına anket denilir.

Sayfa sayısı ve içerik bakımından kolay algılanabilir nitelikte olması, ankete yanıt verenlerin zaman ayırmaktan kaçınmalarını önleyecek sayıda ve yönlendirmelerden kaçınılmış sorulardan oluşmaları genel olarak yapılan anketin kalitesini artıran unsurlardır.

Çoğunlukla yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu çalışmaların sorularının basılı olduğu anket formları yaygın olarak 70-110 gr. birinci hamur kağıda A4 formunda tek renk tek veya çift yön baskılı olarak hazırlanırlar. Kapaksız tel dikişli veya A3 boyutuna basılmış, ortadan kırımlı 4-8 sayfalık formları da yaygın olarak kullanılır.

Modal title

Modal body text goes here.